دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
خون شناسي 1

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

   نام درس :  خون شناسي 1                                                                 نوع درس: تئوري            عملي○

  رشته و مقطع دانشجويان:  علوم آزمايشگاهي. كارشناسي پيوسته         محل اجرا: پيراپزشكي آمل

   پيش نياز: فيزيولوژي نظري                                                              تعداد واحد: 3 واحد     

   گروه مدرسين: مژده سادات محمديان                                               دانشكده و گروه آموزشي:پيراپزشكي آمل. علوم آزمايشگاهي

   مدت و شكل دوره:   يك نيمسال تحصيلي                                                 نيمسال و سال تحصيلي:  دوم 95-94                      

شرح درس:  خون شناسي (Hematology) علم بررسي سلولهاي خون، نحوه توليد، وظايف و نقش هر كدام از آنها و بيماريهاي مربوط به آنهاست. خون‏شناسي 1 به چگونگي تكوين و توليد سلول‏هاي خوني و عملكرد آنها مي‏پردازد. در اين واحد در رابطه با پاتوفيزيولوژي انواع كم خوني‏ها، علايم باليني و آزمايشگاهي، تشخيص آزمايشگاهي و درمان آنها بحث مي‏شود. در دوره كارشناسي علوم آزمايشگاهي، اين درس اهميت بسزايي داشته و تنوع و گستردگي آزمايشات مربوط به سيستم خون، لزوم توجه ويژه به اين درس را مي رساند.

 

هدف كلي:   ايجاد توانايي در دانشجويان جهت شناخت توليد و عملكرد گلبول‏هاي قرمز، گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها و همچنين انواع كم‏خوني‏ها در حدي كه كارشناس علوم آزمايشگاهي بتواند با تكيه بر اصول علمي، روش هاي تشخيص آزمايشگاهي هماتولوژي را انجام داده و به تشخيص بيماري هاي خوني كمك نمايد.

اهداف ويژه:

1.       آموزش چگونگي روند توليد سلول‏هاي خوني در مغزاستخوان

2.       آموزش عملكرد سلول‏هاي خوني در خون محيطي

3.       آموزش علت، پاتوژنيسيته، علايم باليني، تغييرات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و ژنتيكي انواع كم‏خوني‏ها

4.       آموزش انواع روش‏هاي تشخيصي (موفولوژي، روتين و ژنتيكي) انواع كم‏خوني‏ها

5.       آموزش روش‏هاي درماني  انواع كم‏خوني‏ها و ميزان بقاي بيماران

 

دانشجويان پس از  طي دوره دوره بايد بتوانند:

  1. چگونگي روند توليد سلول‏هاي خوني در مغزاستخوان را توضيح دهد.
  2. درك عميقي از عملكرد سلول‏هاي خوني داشته باشد.
  3. علت، علايم باليني و تغييرات آزمايشگاهي كم‏خوني‎‏ها را به خوبي شرح دهد.
  4. شناخت كاملي از روش‏هاي تشخيصي كم‏خوني‏ها داشته باشد.
  5. راه‏هاي درمان  كم‏خوني‏ها را بداند.

فهرست محتوا

تئوري: √√

عملي:

 

روش تدريس:

ارائه سخنراني، پرسش و پاسخ با دانشجويان، ارائه اسلايدها و فيلم‏هاي آموزشي

مواد آموزش:

وايت برد، ماژيك، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور

 

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

20/11/94

روند شكل گيري بافت خوني، سلول بنيادي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دوم

27/11/94

اريتروپوئز، فاكتورهاي رشد و فاكتورهاي رونويسي خونساز

مژده محمديان

سخنراني،

پرسش و پاسخ

 

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه سوم

4/12/94

ساختار، عملكرد و سنتز هموگلوبين‏ و پورفيري‏ها

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه چهارم

11/12/94

توليد، ساختمان و عملكرد گلبول‏هاي سفيد و پلاكت‏ها

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه پنجم

18/12/94

متابوليسم آهن و آنمي فقر آهن

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه ششم

17/1/95

متابوليسم كوبالامين و آنمي مگالوبلاستيك

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هفتم

24/1/95

متابوليسم فوليك اسيد و آنمي مگالوبلاستيك

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هشتم

31/1/95

آنمي بيماري‏هاي مزمن، كليوي، كبدي و غدد درون‏ريز

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه نهم

7/2/95

كم‏خوني ميلوفيتزيك و  آپلاستيك

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دهم

14/2/95

آنمي سيدروبلاستيك و كم خون ناشي از خونريزي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه يازدهم

21/2/95

كليات هموليز

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دوازدهم

28/2/95

آنمي هاي هموليتيك ناشي از نقايص غشايي گلبول هاي قرمز

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه سيزدهم

4/3/95

هموگلوبينوپاتي‏ها

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه چهاردهم

11/3/95

تالاسمي ها

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه پانزدهم

18/3/95

آنمي‏هاي هموليتيك ناشي از نقايص متابوليكي گلبول‏هاي قرمز

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه شانزدهم

25/3/95

آنمي‏هاي هموليتيك اكتسابي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هفدهم

 

امتحان

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال دركلاس، شركت در بحث كلاسي،  پرسش و پاسخ (كوئيز كتبي) در هر جلسه،  يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس.

 

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري: پرسش و پاسخ (كوئيز كتبي) در هر جلسه، امتحان كتبي ميان ترم در پايان مبحث خونسازي، امتحان تستي پايان ترم

ارزيابي عملي

منابع:

  1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th edition, 2011.
  2. Dacie and Lewis, Practical Haematology, 10th edition, 2006.
  3. Hoffbrand, Essential Hematology, 6th edition, 2011.
  4. هماتولوژي سلولي و مولكولي. دكتر نادر وظيفه شيران

ملا حظات :

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal