دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي
br ENGLISH
اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاه

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

   نام درس :  اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاه                    نوع درس: تئوري            عملي○

  رشته و مقطع دانشجويان:  علوم آزمايشگاهي. كارشناسي پيوسته        محل اجرا: پيراپزشكي آمل

   پيش نياز: فيزيك حياتي، بيوشيمي 2                                              تعداد واحد: 1 واحد     

   گروه مدرسين: مژده سادات محمديان                                               دانشكده و گروه آموزشي:پيراپزشكي آمل. علوم آزمايشگاهي

   مدت و شكل دوره:   يك نيمسال تحصيلي                                                 نيمسال و سال تحصيلي:  دوم 95-94                      

شرح درس: در اين درس دانشجو با اصول فني و طرز كار صحيح و مراقبت از دستگاه‏هاي آزمايشگاهي آشنا مي‏شود و نحوه صحيح كار با انواع تجهيزات و دستگاه‏هاي بخش‎‏هاي مختلف آزمايشگاه را فرا مي‏گيرد.

 

هدف كلي: آموزش اجزاي مختلف و اصول فني كار دستگاه‏ها، طرز كار و حفظ و نگهداري صحيح از دستگاه‏هاي آزمايشگاهي به نحوي كه  كارشناس علوم آزمايشگاهي  بتواند به طور صحيح  با انواع تجهيزات و دستگاه‏هاي بخش‎‏هاي مختلف آزمايشگاه كار نمايد و از آنها نگهداري نمايد.

اهداف ويژه: مروري بر اجزاي مختلف دستگاه‏ها، نحوه عملكرد دستگاه و چگونگي استفاده صحيح و نگهداري مناسب از آنها:

 1. اساس فني ميكروسكپ، انواع ميكروسكپ و كاربردهاي هر يك و مراقبت و نگهداري از آنها
 2. اساس فني سانتريفيوژ، انواع سانتريفيوژ و كاربردهاي هر يك، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي
 3. اساس وسايل انتقال حجم همچون پيپ‏ها، سمپلرها و ديسپنسرها،  كاربردهاي هر يك، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي انها
 4. اساس فني و انواع PHمتر، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي
 5. اساس فني اسپكتروفوتومتر و فليم فوتومتر و مراقبت و نگهداري از آنها
 6. اساس انواع شمارشگرهاي سلولي، محدوديت‏ها و عوامل مداخله‏گر در شمارش سلول‏هاي خوني، كاليبراسيون و نگهداري از دستگاه
 7. اساس فلوسايتومتري، قطعات اصلي دستگاه، روش آناليز سلولي، روش تهيه نمونه و ارزيابي داده‏ها
 8. اصول فني بتاكانتر و گاماكانتر و نگهداري و مراقب از آنها
 9. اصول فني اتوآناليزورهاي بيوشيمي، عوامل مداخله‏گر در دقت و صحت دستگاه، روش‏هاي كاليبراسيون و مراقب و نگهداري از دستگاه

دانشجويان پس از  طي دوره دوره بايد بتوانند:

 1. اساس فني ميكروسكپ، انواع ميكروسكپ و كاربردهاي هر يك و مراقبت و نگهداري از آنها را شرح دهد.
 2. اساس فني سانتريفيوژ، انواع سانتريفيوژ و كاربردهاي هر يك، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي را بيان نمايد.
 3. اساس وسايل انتقال حجم همچون پيپ‏ها، سمپلرها و ديسپنسرها،  كاربردهاي هر يك، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي را توضيح دهد.
 4. اساس فني و انواع PHمتر، مراقبت و نگهداري و كنترل كيفي را شرح دهد.
 5. اساس فني اسپكتروفوتومتر و فليم فوتومتر را توضيح دهد و نحوه صحيح مراقبت و نگهداري از آنها را بيان نمايد.
 6. اساس انواع شمارشگرهاي سلولي را توضيح دهد، محدوديت‏ها و عوامل مداخله‏گر در شمارش سلول‏هاي خوني را بيان نمايد و كاليبراسيون و نگهداري از دستگاه را شرح دهد.
 7. اساس فلوسايتومتري، قطعات اصلي دستگاه، روش آناليز سلولي، روش تهيه نمونه و ارزيابي داده‏ها را توضيح دهد.
 8. اصول فني بتاكانتر و گاماكانتر و نگهداري و مراقب از آنها را شرح دهد.
 9. اصول فني اتوآناليزورهاي بيوشيمي را توضيح دهد، عوامل مداخله‏گر در دقت و صحت دستگاه را بيان نمايد و روش‏هاي كاليبراسيون و مراقب و نگهداري از دستگاه را شرح دهد.

 

 

 

 

فهرست محتوا

تئوري: √√

عملي:

 

روش تدريس:

ارائه سخنراني، پرسش و پاسخ با دانشجويان، ارائه اسلايدها و فيلم‏هاي آموزشي.

مواد آموزش:

وايت برد، ماژيك ، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

19/11/94

اصول، انواع و كاربرد ميكروسكپ، روش كار و نگهداري آنها

مژده محمديان

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دوم

26/11/94

اصول و انواع سانتريفيوژ و PHمتر ، روش كار و نگهداري آنها

مژده محمديان

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه سوم

3/12/94

اصول و انواع وسايل انتقال حجم و روش كار و نگهداري

مژده محمديان

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه چهارم

10/12/94

اصول اسپكتروفوتومتر و فليم فوتومتر و روش كار و نگهداري آنها

مژده محمديان

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه پنجم

17/12/94

اساس فني بتاكانتر و گاماكانتر و روش كار و نگهداري آنها

 

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه ششم

16/1/95

اساس فني و انواع شمارشگرهاي سلولي، مراقبت و نگهداري از آنها

 

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هفتم

23/1/95

اساس فلوسايتومتري و روش تهيه نمونه و ارزيابي داده‏ها

 

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هشتم

30/1/95

اصول فني اتوآناليزورهاي بيوشيمي و كاليبراسيون دستگاه

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه نهم

 

امتحان

مژده محمديان

 

 

 

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال دركلاس، شركت در بحث كلاسي،  پرسش و پاسخ شفاهي در هر جلسه،  يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس.

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري: پرسش و پاسخ شفاهي در هر جلسه، امتحان تستي و تشريحي پايان ترم

ارزيابي عملي

منابع:

 1. Bernadette F. Rodak, Hematology. 4th edition,
 2. Arthur A. Eggert, Electronics and Instrumentation for the Clinical Laboratory (A Wiley medical publication), 1983.
 3. Flowcytometry and cell sorting, Rud Bruch, latest edition.
 4. كنترل كيفي مواد و تجهيزات آزمايشگاهي، دكتر امير سيد علي مهبد، انتشارات كتاب مير
 5. 5. كتاب راهنماي نگهداشت تجهيزات آزمايشگاهي (سازمان بهداشت جهاني) ترجمه مهري علي اصغرپور و مهناز صارمي، مركز نشر صدرا.1391

ملا حظات :

درس يك واحدي، به صورت هشت جلسه دو ساعته برگذار مي‏شود.

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

 

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

1395/01/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal