دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سمينار

                                                       

                                                                  

                                                                                                           معاونت آموزشي  

       مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

طرح دوره (Course Plan)

 

   نام درس :  سمينار                                                                           نوع درس: تئوري            عملي○

  رشته و مقطع دانشجويان:  علوم آزمايشگاهي. كارشناسي پيوسته        محل اجرا: پيراپزشكي آمل

   پيش نياز: بيوشيمي پزشكي 2- خون‏شناسي 2                               تعداد واحد: 1 واحد     

   گروه مدرسين: مژده سادات محمديان                                               دانشكده و گروه آموزشي:پيراپزشكي آمل. علوم آزمايشگاهي

   مدت و شكل دوره:   يك نيمسال تحصيلي                                                 نيمسال و سال تحصيلي:  دوم 95-94                      

شرح درس:   در اين درس دانشجو به علاقه خود در يكي از شاخه‏هاي علوم آزمايشگاهي، موضوعي خاص و جديد را با مشورت يكي از اعضاء هيات علمي انتخاب كرده و آخرين اطلاعات علمي را از كتب و مقالات روز دنيا جمع‏آوري كرده و به صورت يك مقاله براي مطالعه به استاد راهنما تحويل مي‏دهد. سپس مقاله خود را در جلسه‏اي كه ديگر دانشجويان و هيات داوران حضور دارند به صورت شفاهي با پاورپوينت ارائه مي‏دهد.

 

هدف كلي:     آموزش روش تحقيق شامل پروپوزال نويسي، جمع‏آوري مطالب در پايگاه‏هاي اينترنتي معتبر و كتب و مجلات روز دنيا، شيوه صحيح نوشتن مقاله و ارائه آن مناسب آن به نحوي كه دانشجو بتواند يك مقاله كامل مروري را رعايت تمامي اصول مقاله‏نويسي تدوين نمايد و ارائه دهد و براي نوشتن پايان‏نامه در مقاطع بالاتر آماده شود.

اهداف ويژه: آموزش عملي گام به گام مقاله نويسي:

 1. آشنايي با شيوه صحيح جستجو در منابع اينترنتي، مجلات و كتب روز دنيا و پايان‏نامه هاي داخلي
 2. آموزش اصول صحيح پروپوزال نويسي
 3. آشنايي با فرمت صحيح، ساختار و اجزاي مقالات علمي
 4. آشنايي با نحوه جمع‏آوري اطلاعات از مراكز درماني، بيمارستان‏ها و مراكز تحقيقاتي
 5. آموزش با نحوه آناليز داده‏هاي جمع‏آوري شده (نرم‏افزار SPSS)
 6. آموزش اصول رفرنس نويسي (نرم‏افزار Endnote)
 7. آموزش چگونگي تهيه فايل نهايي Word و Powerpoint و ارائه در سالن كنفرانس

 

دانشجويان پس از  طي دوره دوره بايد بتوانند:

 1. شيوه صحيح جستجو در منابع اينترنتي، مجلات و كتب روز دنيا و پايان‏نامه هاي داخلي را توضيح و انجام دهد.
 2. اصول صحيح پروپوزال نويسي را شرح دهد و پروپوزال بنويسد.
 3. فرمت صحيح، ساختار و اجزاي مقالات علمي را بيان نمايد و يك مقاله تدوين نمايد.
 4. نحوه جمع‏آوري اطلاعات از مراكز درماني، بيمارستان‏ها و مراكز تحقيقاتي را توضيح دهد.
 5. نحوه آناليز داده‏هاي جمع‏آوري شده (نرم‏افزار SPSS) را شرح و انجام دهد.
 6. اصول رفرنس نويسي (نرم‏افزار Endnote) را توضيح و انجام دهد.
 7. فايل نهايي Word و Powerpoint را تهيه نمايد و مقاله خود را در سالن كنفرانس ارائه نمايد.

 

فهرست محتوا

تئوري: √√

عملي:

روش تدريس:

ارائه سخنراني، پرسش و پاسخ با دانشجويان، ارائه اسلايدها و فيلم‏هاي آموزشي، راهنمايي گام به گام تك تك دانشجويان و مشاوره تخصصي براي هر كدام از موضوعات.

مواد آموزش:

وايت برد، ماژيك ، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور

جدول زمانبندي ارائه درس

 

جلسات

تاريخ

موضوع

نام مدرس

شيوه تدريس

مواد آموزشي

 

 

جلسه اول

17/11/94

انتخاب موضوع، جستجو در منابع اينترنتي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه دوم

24/11/94

پروپوزال نويسي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه سوم

1/12/94

مقاله نويسي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه چهارم

8/12/94

نحوه جمع‏آوري اطلاعات

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه پنجم

15/12/94

آناليز داده‏ها‏

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه ششم

14/1/95

رفرنس نويسي

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هفتم

21/1/95

بررسي نهايي مقالات، انتخاب ژورنال و سابميت مقاله

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه هشتم

18/3/95

اصول تهيه پاورپوينت علمي و ارائه

مژده محمديان

 

سخنراني،

پرسش و پاسخ و مشاوره موردي

ماژيك، وايت برد، پاورپوينت، ويديو پرژكتور

 

 

جلسه نهم

 

ارائه سمينار

مژده محمديان، هيات داوران

 

 

 

 

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال دركلاس، شركت در بحث كلاسي،  پرسش و پاسخ در هر جلسه،  انجام دادن گام به گام تمام موارد از جستجوي اينترنتي تا ارائه.

 

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري:

ارزيابي عملي:

شركت فعال در كلاس‏ها، ارائه صحيح و به موقع موضوع، مقالات سرچ شده، پروپوزال: 25% نمره

آماده نمودن مقاله و انتشار آن: 50% نمره

ارائه در حضور دانشجويان و هيات داوران: 25% نمره

منابع:

1.       كتب و مقالات علمي معتبر و به روز دنيا در حوزه علوم آزمايشگاهي

ملا حظات :

درس يك واحدي، به صورت هشت جلسه دو ساعته برگذار شد.

 

امضاء مدير گروه:                                                                                                معاون آموزشي دانشكده:

 

 

 

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

1395/01/30
Powered by DorsaPortal