دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
فرايند گرفتن وام

فرآيند دريافت وام هاي دانشجويي

1-  دريافت فرم تعهد محضري از سايت دانشكده      

2-   تكميل فرم دردفتراسنادرسمي با حضورضامن معتبر

3-  تحويل فرم تكميل شده به كارشناس اموردانشجويي

4-  ثبت نام وام هاي مختلف درزمان اعلام شده درپرتال 

5-  اطمينان از داشتن حساب دربانك تجارت (با مشاهده درپرتال)

6- درصورت نداشتن حساب بانكي مراجعه به امور دانشجويي جهت گشايش حساب

1395/02/13
Powered by DorsaPortal