دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سال 93

گزارش  عملكرد دفتر توسعه آموزش در سال 93 دانشكده. پرستاري و پيراپزشكي آمل..

 

دلايل عدم تحقق

(كسب ميزان انتظار)

ميزان عملكرد

ميزان مورد انتظار

(بر اساس برنامه عملياتي)

نام فعاليت

رديف

 

100%

 

سالانه 29%

 

 

افزايش آشنايي كليه اعضاي هيئت علمي با آموزش مجازي

 

1

 

100%

تا 80%

 

افزايش توانمندي علمي اعضاي هيئت علمي در زمينه آموزش ( شركت در كارگاههاي آموزشي )

 

 

2

 

100%

80%

 

افزايش توانمندي علمي اعضاي هيئت علمي در زمينه پژوهش ( شركت دركارگاههاي آموزشي )

 

 

 

3

طولاني بودن روند بررسي و تصميم گيري براي تصويب طرح

60%

توسط  اعضا هيئت علمي 2 عدد در هر سال  براي دانشكده

ارائه طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در  آموزش

 

 

 

4

 

100%

سالانه حداقل 1 عدد براي كل دانشكده

چاپ مقاله در زمينه  پژوهش در آموزش

 

5

عدم همكاري اساتيد مدعو در ارائه طرح درس و دوره

70% (پرستاري)

 

39%(پيراپزشكي)

80%

ارائه طرح درس و طرح دوره توسط اساتيد دانشكده در ابتداي هر ترم

 

6

 

 

 

100%

سالانه حداقل 1 عدد براي كل دانشكده

ارايه فرايند هاي آموزشي

7

 

14.8%(پرستاري)

 

12.8% (پيراپزشكي)

50%

ارائه شناسنامه سوالات امتحاني

 

                  

 

8

 

 

1395/11/25
Powered by DorsaPortal