دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
سال 94

گزارش  عملكرد دفتر توسعه آموزش درسال 94  دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

دلايل عدم تحقق

(كسب ميزان انتظار)

ميزان عملكرد

يا پيشرفت

ميزان مورد انتظار

(بر اساس برنامه عملياتي)

نام فعاليت

رديف

 

 

100%

 

افزايش ساليانه 29%

 

افزايش آشنايي كليه اعضاي هيئت علمي با آموزش مجازي

 

 

بعد راه تا ساري جهت فراهم نمودن محتواي الكترونيكي درس

50%

10% دروس

ارائه دروس به شكل آموزش مجازي

 

 

 

 

 

 

100%

 

100%

 

افزايش توانمندي علمي اعضاي هيئت علمي در زمينه آموزش ( شركت در كارگاههاي آموزشي )

 

 

 

نامناسب بودن زمان برگزاري بسياري از كارگاهها

70%

100%

 

افزايش توانمندي علمي اعضاي هيئت علمي در زمينه پژوهش ( شركت دركارگاههاي آموزشي )

 

 

 

 

طولاني بودن روند بررسي و تصميم گيري براي تصويب طرح

و عدم تمايل اعضاي هيئت علمي

80%

توسط  اعضا هيئت علمي 2 عدد در هر سال براي كل دانشكده

ارائه طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در  آموزش

 

 

 

 

طولاني بودن روند بررسي و تصميم گيري براي تصويب طرح  كه سبب طولاني شدن ارائه آن به شكل مقاله مي گردد و هم چنين طولاني بودن روند داوري مقالات 

40%

سالانه حداقل 2عدد براي كل دانشكده

چاپ مقاله در زمينه  پژوهش در آموزش

 

 

عدم همكاري اساتيد مدعو در ارائه طرح درس و دوره

83%(پرستاري)

 

22% (پيراپزشكي)

100%

ارائه طرح درس و طرح دوره توسط اساتيد دانشكده در ابتداي هر ترم

 

 

 

 

عدم تمايل اعضاي هيئت علمي بدليل مشغله  فراوان و كم بودن تعداد اعضاي هيئت علمي

50%

سالانه حداقل 2عدد براي كل دانشكده

ارائه فرايند آموزشي 

 

 

 

 

 

22% (پرستاري)

 

7.5%(پيراپزشكي)

75%

ارائه شناسنامه سوالات امتحاني

                                                              

 

 

 

 


1397/03/28
Powered by DorsaPortal