دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
مدير
 

 

دكتر فاطمه حاجي حسيني

مدرك تحصيلي :  دكتري پرستاري

رتبه دانشگاهي : استاديار

پست الكترونيك :

fatemeh.hajihosseini@gmail.com

f.hajihosseini@mazums.ac.ir

آدرس : آمل خيابان طالب آملي ، كوي شهيد فياض بخش . دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

تلفن : 0114421919-داخلي 207

تماس مستقيم- 01144151225

1397/03/28
Powered by DorsaPortal