دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
كارشناس امور دانشجويي
كارشناس   
 
نام:سيد روزبه
نام خانوادگي: مقدس نياكي

-شماره تماس:01144221919
داخلي:229
 

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1-     شركت درجلسات ماهانه و ياضروري شوراي كارشناسان اموردانشجويي جهت دستيابي موثر به رفع مشكلات دانشجويان

2-     برنامه ريزي اصولي باحسن اجراي صحيح درخصوص تشخيص استحقاق دانشجويان جهت دريافت كمك هزينه ، وام ضروري و ...

3-     مديريت و برنامه ريزي اصولي درخصوص تسهيلات لازم (وام دانشجويي ، وام ازدواج ، بن خريد كتاب تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث ، فراهم نمودن كاردانشجويي به منظور پرشدن اوقات فراغت و تامين معيشت )

4-     همكاري و هماهنگي دربرگزاري كلاسهاي فوق برنامه ، اردوهاي توجيهي و تفريحي سياحتي )

5-     هدايت و راهنمائي دانشجو دررابطه با استفاده از مراكز مشاوره دانشجوئي جهت رفع مشكل

6-      معرفي دانشجويان به دفترخانه هاي اسناد رسمي به منظور تنظيم تعهد نامه حقوقي و اسناد

7-     فراهم نمودن زمينه هاي مساعد دررابطه با تشويق دانشجويان جهت ارتقاء پيشرفت تحصيلي وادامه تحصيل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

انجام ساير امور در زمينه شغلي مورد تصدي كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي شود. 
1396/10/03
Powered by DorsaPortal