دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
ارزيابي دروني 1393

بسمه تعالي

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

طرح ارزيابي دروني

   دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل

 

 

مدير EDO: سوسن ساعت ساز

ارزيابي دروني دانشكده پرستاري آمل در سال 1393

تاريخ اجرا  : آبان   1393

اعضاء گروه: دكتر اسماعيل اكبري، سوسن ساعت ساز، رزيتا رضايي، زهرا بهشتي، سرور ملوك زاده، دكتر بهرام طهماسبي، بهزاد جواديان، معصومه محبوبي

 

 

تهيه و تنظيم: آقاي دكتر عليمراد حيدري گرجي  و  دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي آمل

 

فهرست مطالب:

مقدمه

:. 6

تعيين حوزه هاي ارزشيابي و ملاك هاي هر يك از آنها 8

1- حوزه رسالت و اهداف آموزشي

2- حوزه مديريت و سازماندهي

3-حوزه برنامه آموزشي

4- حوزه هيئت علمي

5- حوزه دانشجويان

6- حوزه منابع آموزشي

7- حوزه پژوهش

8- حوزه سنجش و ارزشيابي

9- حوزه دانش آموختگان

تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از ملاكها

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

حوزه مديريت و سازماندهي

حوزه برنامه آموزشي

حوزه هيئت علمي

حوزه دانشجويان

حوزه منابع آموزشي

حوزه پژوهش

حوزه سنجش و ارزيابي

حوزه دانش آموختگان

حوزه مديريت و سازماندهي18

الف- مدير گروه

ب- فرآيند مديريت و اداره گروه آموزشي

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

حوزه برنامه آموزشي

الف- برنامه آموزشي

ب ارائه مطالب آموزشي ( پرسشنامه ميزان اجراي طرح درس )

ج  محتواي آموزشي

تفسير حوزه برنامه  آموزشي

حوزه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و غير درسي ........................................................................

حوزه هيئت علمي

الف- تركيب و توزيع اعضاء هيئت علمي

ب ـ توانمنديها

ب ـ 1- فعاليت هاي آموزشي

ب ـ 2  فعاليت هاي پژوهشي

حوزه دانشجويان

الف- نمره ورودي

ب-ميزان موفقيت در امتحان كارشناسي ارشد

ج- فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان

د- اشتغال در خارج دانشگاه

تفسير حوزه دانشجويان

حوزه  منابع آموزشي

الف- فضاهاي آموزشي (از نظر وجود و كيفيت) 39

ب- تجهيزات آموزشي

تفسير حوزه منابع آموزشي

حوزه سنجش و ارزشيابي

الف- سنجش امتحانات

ب- برنامه هاي ارزشيابي

تفسير حوزه سنجش و ارزشيابي 5

حوزه دانش آموختگان 5

تفسير حوزه دانش آموختگان

حوزه پژوهش

آثار و فعاليت هاي انفرادي اعضاء هيئت علمي

مقالات ارسالي به همايش هاي داخلي و خارجي

چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي

سمينارهاي برگزار شده توسط گروه

تفسير حوزه پژوهش

نتيجه گيري

ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري

تهيه گزارش مقدماتي 6

بررسي كلي

نقاط قوت گروه

نقاط ضعف گروه7

چشم انداز گروه

فرصت هاي گروه 72

راهبردها و استراتژي هاي گروه

ذينفع ها7

پيشنهادها

پيگيري نتايج 7

 

مقدمه

-        تاريخچه و تحولات دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س)آمل

اين دانشكده  در سال1371 با نام دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  و با پذيرش اوليه 25 دانشجو در مقطع كارشناسي پرستاري تأسيس شد. در تاريخ 1/1/1372به  دانشگاه علوم پزشكي بابل ملحق شد و مجدداً درتاريخ 1/6/1390به  دانشگاه علوم پزشكي مازندران انتقال يافت . از بدو تأسيس تا كنون 506 دانشجو در 26 دوره روزانه كه از اين تعداد 446 نفر فارغ التحصيل شد ند و 274 دانشجو در 13 دوره شبانه كه همگي فارغ التحصيل شد ند.   

  در سال 1375 دانشكده پرستاري و مامائي آمل با پذيرش 38 دانشجو در دو نيمسال19 نفر روزانه  ورودي مهر و 19 نفر شبانه ورودي بهمن به فعاليت خود ادامه داد  تا سال 1386 كه پذيرش دانشجوي شبانه متوقف گرديد.

از شهريور 1390 پيرو فرمان وزير محترم بهداشت اين دانشكده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران  قرارگرفت.وپس از آن 73 دانشجوي كارشناسي پرستاري در دو نيمسال مهر و بهمن پذيرش گرديد

اعضاي هيئت علمي از سال 1371 به ترتيب جذب گرديده و در حال حاضر دانشكده داراي 8 عضو هيئت علمي مي باشد كه از اعضاي هيئت علمي 2 نفر دانشجوي PhD، 1 نفر دانشجوي بورسيه PhD  و 4 نفر كارشناس ارشد پرستاري (عضو هيئت علمي رسمي تمام وقت)  و يك نفر هيئت علمي تعهد خدمت مي باشند. متاسفانه  اين دانشكده به دليل كم بودن اعضائ هيئت علمي موفق به تشكيل گروههاي مختلف آموزشي نشده است.

1- اعضاي هيئت علمي:

نام و نام خانوادگي

نوع استخدام

تحصيلات

مدت فعاليت(سال)

سمت

زهرا بهشتي

رسمي قطعي

كارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي

23

مربي

سرور ملوك زاده

رسمي قطعي

كارشناس ارشد پرستاري اطفال

17

مربي

سوسن ساعت ساز

 

رسمي قطعي

كارشناسي ارشد مامايي

19

مربي

رقيه نظري

 

رسمي قطعي

دانشجوي PhD

12

مربي

رزيتا رضايي

رسمي قطعي

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

12

مربي

فاطمه حاجي حسيني

پيماني

دانشجوي PhD

10

مربي

دكتر سيد حميد شريف نيا

تعهد خدمت

دكتري پرستاري

5

استاد يار

دكتر مهري مير حسيني

تعهد خدمت

دكتري

6 ماه

استاد يار

دكتر بهرام طهماسبي

تعهد خدمت

دكتري

1 سال و 6 ماه

استاد يار

بهزاد جواديان

پيماني

كارشناس ارشد

1 سال و 1 ماه

مربي

سعيد برزگري

 

پيماني

كارشناس ارشد

6 ماه

مربي

مژده السادات محمديان

تعهد خدمت

كارشناس ارشد

1 سال و 6 ماه

مربي

 

 

-        روند ارزشيابي دروني:

با توجه به اين كه دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل به عنوان زير نظام دانشگاه علوم پزشكي مازندران  به حساب مي‌آيد و بهبود كيفيت دانشگاه وابسته به بهبود كيفيت دانشكده هاي تابع  آن مي‌باشد، ارزيابي  دروني گامي مؤثر در رشد كيفي نظام آموزش عالي خواهد بود.

ارزيابي دروني فرايندي است كه در آن اعضاي هيأت علمي قضاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در خصوص عملكرد خود به عمل مي‌آورند و تعيين مي‌كنند كه در تفكرات جاري براي كيفيت در چه جايگاهي قرار دارند و در نهايت از نتايج حاصله به عنوان دا‌ده‌هائي براي برنامه‌ريزي در جهت بهبود فعاليت‌هاي آينده استفاده مي‌نمايند. ارزيابي دروني نه فقط براي تحليل نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادات بلكه براي اصلاح مشكلات و اجراي راه‌حلها نيز مسئول است. ارزيابي دروني با جمع‌آوري اطلاعات، تحليل و بازخورد آن، پشتيبان تصميم‌گيري‌هاي مديريت است. با توجه به اهميت ارزيابي دروني در ارتقاء بهبود كيفيت و توسعه نظام دانشگاهي، استقرار نظام ارزيابي دروني در دانشگاه، ضروري است.

ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و مامايي آمل اولين بار در سال 1386شروع شد. در اين راستا راهنماي ارزيابي دروني و همچنين تجربيات و گزارشات ساير مراكز در اين زمينه، تهيه و در دسترس گروه قرارگرفت. سپس مفاهيم كلي آن مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اولين گزارش در سال 1387 آماده شد. از ابتداي سال 1389 ارزيابي دروني مجددا انجام گرديد و نتايج با ارزيابي قبلي مقايسه و طبق آن بر نقاط قوت تاكيد  و برنامه ريزي هايي جهت رفع نواقص و كاستي ها بعمل آمد.                     

روند ارزيابي سال 93 بصورت زير انجام گرفت:

داشتن جلسات متعدد و تقسيم كارو مشاركت بصورت:

-       ارزيابي آموزشي و پژوهشي توسط اعضاي گروه

-       جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه

پس از تعيين اعضاي كميته ارزيابي دروني، بر اساس شناخت حاصل شده در مورد مراحل مختلف ارزيابي دروني و همچنين شرايط موجود يك برنامه زمانبندي براي اجراي مراحل ارزيابي دروني از مرحله طراحي تا جمع آوري اطلاعات و تفسير نهايي تدوين شد، كه  با توجه به اولين گروههاي هدف انتخاب شده و اولين دوره زمان در نظر گرفته شده 6 ماه ازفروردين   تا شهريور بود كه بر اساس اقتضائات هر مرحله ارزيابي دروني، شرايط گروه و ساير فاكتورهاي موثر، زمانبندي شده و به انجام رسيد.

 

 

 

 

 

اعضاي گروه ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س)آمل:

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه

نقش اعضاء

دكتر عليمراد حيدري گرجي

رئيس ارزيابي دروني، تعيين خط مشي، سياست گذاري، نظارت و تصميم گيري نهايي را به عهده داشتند.

رزيتا رضايي

مدير گروه، نظارت وهماهنگي برروند ارزيابي دروني را به عهده داشتند.

 

سوسن ساعت ساز

 مجري وبه عنوان مدير دفتر توسعه آموزش دانشكده مسئول كميته ارزيابي دروني دانشكده ،جمع آوري اطلاعات وتجزيه تحليل آنها، تهيه كليه متون ارزيابي دروني و نظارت بر امور ارزشيابي توسط ايشان انجام گرفته است.  كليه مصوبات و نتايج ارزيابي دروني با تأييد رياست كميته، ارزيابي گرديد.

معصومه محبوبي

 

كارشناس دفتر توسعه آموزش دانشكده، وظيفه هماهنگي و پيگيري اجرايي ارزيابي دروني و ارتباط با مركز توسعه آموزش دانشگاه، شركت در جلسات مركز توسعه با انتقال مسائل مورد نظر كميته به مركز توسعه و بالعكس و ارائه گزارش به مركز توسعه به عهده ايشان بوده است.

 

 

رسالت Mission:

رسالت يا مأموريت در واقع فلسفه وجودي و مقاصد سازمان است. مأموريت مهمترين دليل موجوديت هر سازماني است كه چهارچوبي تعيين كننده در چگونگي تحقق پذيري اهداف استراتژيك آن دارد.

 

1-     رسالت دانشگاه: اشاعه دهنده و توليد كننده علم و دانش، تربيت نيروي انساني كارآمد، شناسايي مسايل جهت تحقيق

2-     رسالت دانشكده: تربيت نيروي انساني كارآمد جهت ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني و پژوهشي در رده هاي پرستاري با درجه كارشناسي.

3-     رسالت گروه: پيشرفت علمي، پژوهشي و خدمات رساني گروه در دانشگاه و توسعه فعاليتهاي مربوطه در زمينه تخصصي

انتظار  مي رود در طي 5 سال آينده:

1-     پيشرفت علمي و آموزشي داشته  با افزايش اعضاي هيئت علمي  گروه هاي مختلف آموزشي تشكيل و اعضاء از مرتبه مربي به مرتبه استادياري ارتقاء يابند.

2-     همكاران غيرهيئت علمي از وضعيت كارشناسي به كارشناسي ارشد ارتقاء يابد.

3-     گروه از لحاظ نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و فضاي آموزشي براي آموزش تئوري و عملي دانشجويان توسعه يابد.

4-     دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش گردد.

با انجام ارزيابي دروني و مشخص شدن نقاط ضعف و ارائه راهكارهاي اجرايي اين امر ميسر خواهد شد.
اهداف گروه:

 

                                         اهداف كلي

اهداف ويژه

هدف آموزشي:

 تعيين اولويتهاي آموزشي (تئوري، باليني) و ارتقاي سطح كيفيت آموزش، ايجاد و تقويت انگيزه مطالعه

 

1-     تعيين اهداف، عناوين آموزشي، وظايف و نحوه ارزشيابي گروه

2-     آموزش به دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي

3-     توسعه منابع و تجهيزات مورد نياز براي آموزش تئوري و عملي دانشجو

4-     تلاش در جهت كسب شرايط لازم براي راه اندازي دوره هاي مختلف تخصصي كارشناسي ارشد

هدف پژوهشي:

پژوهش در راستاي تعيين مشكلات بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب بهداشتي و درماني

1-     تعيين اولويت هاي پژوهشي متناسب با استان و منطقه و كشور

2-     اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري در طرح هاي پژوهشي

3-     برگزاري سمينارهاي درون گروهي

4-     ترجمه و تاليف كتاب

هدف بهداشتي و درماني:

ارائه خدمات جامع بهداشتي و درماني در مراكز بهداشتي و درماني

1-     تعيين اولويت هاي خدمات رساني در مراكز بهداشتي و درماني

2-     ارتقاء كيفيت خدمات رساني به مددجويان در مراكز بهداشتي و درماني

3-     ارتقاء تجهيزات و امكانات مراكز در حد مطلوب جهت خدمات رساني بهتر

 

 

فراگيران:

در سال 90 تعداد دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي 125 نفر بوده است و پذيرش در مقطع كارشناسي در هر دو نيمسال انجام شد.  

 

شرح وظايف دانشجويان در دوره هاي باليني:

- رعايت و احترام به شئونات حرفه اي و اخلاق پزشكي

- پوشيدن يونيفرم با نصب كارت شناسايي

- آراستگي ظاهري ورعايت شئونات اخلاقي و فرهنگي و رعايت احترام پرسنل بخش ، اساتيد و بيماران

- داشتن وسايل لازم كمك آموزشي، دفترچه يادداشت و ...

- در پايان دوره آموزش باليني دانشجو بايد قادر باشد تمامي آموزشهاي فراگرفته (مطابق Log Book) را در بالين بيمار به كار بندد.

 

 

 

شرح وظايف دانشجو در دوره هاي آموزش تئوري:

-       حضور به موقع دانشجو در كلاس هاي درس تئوري و عملي

-       شركت در فعاليتهاي كلاسي (كنفرانس، ارائه مقاله، ....)

-       شركت در امتحانات ميان ترم و پايان ترم


 

 

 

تعيين حوزه هاي ارزيابي دروني و ملاك هاي هر يك از آنها

 

1- حوزه رسالت و اهداف اموزشي                                                                                                                        

1-1- وجود رسالت واهداف مدون

1-2- مديريت گروه

1-3- برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه  

1-4- روند توسعه منابع گروه

1-5- آيين نامه ها و مصوبات كروه

1-6- مشاركت اعضاي هيات علمي در برنامه ريزي آموزشي  

1-7- امكانات مالي مورد نياز گروه

1-8- فعاليت هاي برون دانشگاهي

 

 

2- حوزه مديريت و سازماندهي

1-2- نحوه انتخاب و وظايف مديرگروه

2-2-ويژگي هاي مدير گروه (علمي، سابقه آموزشي، مطالعه در مورد مديريت، اطلاع از قوانين و اختيارات و آيين نامه ها،

پيگيري مشكلات گروه

3-2- ميزان استقلال گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها

4-2- برنامه هاي توسعه اعضاء هيئت علمي (برنامه براي افزايش توان آموزشي- فرصتهاي مطالعاتي)

5-2- آئين نامه هاي داخلي گروه (شفافيت- ميزان آگاهي دست اندركاران-كفايت) و اجراي آن

6-2- وجود ساز و كار مشخص براي تعيين بودجه، هزينه هاي گروه، و نحوه هزينه ان

7-2- برنامه مشخص براي ارتباطا ت (داخل و خارج گروه)

8-2- برنامه هاي تشويق و تنبيه

9-2- نحوه گزينش و استخدم هيات علمي (ساير كاركنان)

 

 

3-حوزه برنامه آموزشي:

1-3- تعريف دقيق فعاليت هاي آمورشي

2-3- تناسب محتواي برنامه آموزشي با اهداف

3-3- ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي در برنامه ريزي آموزشي

4-3- اجراي برنامه آموزشي

5-3- روش هاي تدريس و ميزان استفاده از طرح درس

6-3- نظر اعضاي هيئت علمي در برنامه ريزي آموزشي

7-3- نظر دانشجويان در مورد برنامه ريزي آموزشي

8-3- مواد آموزشي و وسايل كمك آموزشي مورد استفاده در تدريس

9-3- شيوه هاي ارزيابي پيشرفت  تحصيلي

10-3- اهداف دوره هاي آموزشي مورد اجرا

11-3- تعداد، تنوع، واجراي دوره ها

12-3- نظر هيئت علمي در مورد تطابق دوره ها با امكانات مادي و نيروي انساني در جهت اجراي برنامه

13-3- نظر هيئت علمي در مورد دوره ها با امكانات مادي و نيروي انساني در جهت اجراي برنامه

14-3- نظر هيئت علمي در مورد سطح مورد انتظار دانش و توانائيهاي دانش آموختگان بر حسب دوره ها

15-3- نظر هيئت علمي در مورد ميزان تحقق هدف هاي دوره

16-3- نظر دانشجو در مورد تحقق اهداف دوره هاي آموزشي مورد اجرا

 

4- حوزه هيئت علمي:

1-4- تركيب و توزيع اعضاء هيئت علمي (تعداد - مرتبه دانشگاهي- درجه علمي- وضعيت استخدامي- نسبت تمام وقت به پاره وقت)

2-4- توانمنديهاي آموزشي  (سابقه تدريس/ كارگاه روش تدريس / تاليف ترجمه / پروژهاي  مرتبط با آموزش)

3-4- توزيع فعاليتهاي هيئت علمي (برحسب زمان اختصاص يافته) در سه بخش:

1- آموزش: case study/ راند / كنفرانس/ تدريس علمي/ تدريس نظري / مشاوره)

2- پژوهش: فعاليت در مراكز پژوهشي/ تعريف طرح ها/ شركت در كنگره ها هاي خارجي و داخلي / چاپ مقالات / تلاش در جهت ارتقاي اعضاي هيئت علمي گروه

3- جنبه هاي آموزشي

4-4- نوآوري و خلاقيت اعضاي هيئت علمي                                                                                                             

5-4-ميزان رضايت هيئت علمي از امكانات رفاهي و خدمات

 

 

5- حوزه دانشجويان:

1-5- تركيب و توزيع دانشجويان(تعداد/ سن/ جنس/ بومي بودن)

2-5- صلاحيتهاي ورودي (دوره هاي پيشنياز / نمرات امتحاني قبلي/ علايق تحصيلي)

3-5- نحوه  ارتباط دانشجويان با اعضاء هيئت علمي و مدير گروه )

4-5- مشاركت در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي

5-5- پيشرفت و افت تحصيلي

6-5- آگاهي دانشجويان از حقوق و وظايف خود

7-5- ميانگين زمان مطالعه در اين زمينه بررسي ساعت كاري درماني غير ضروري (غير آموزش،اشتغال دانشجويان در خارج از  دانشگاه و تعيين دقيق متوسط زمان مطالعه در نظر گرفته شده است.

8-5-فعاليتهاي پژوهشي دانشجو                                                                                                                           9-5-نظر دانشجويان در مورد روشهاي تدريس و تحقيق در واحدهاي دانشگاهي          

10-5-ترك تحصيل و افت تحصيلي در واحدهاي دانشجويي

11-5-ميزان حضور دانشجو در محيط هاي باليني

12-5-منابع وماخذ مورد استفاده دانشجويان

 

 

6- حوزه منابع آموزشي:

1-6-كيفيت ،تعداد وتنوع فضاها ي آموزشي گروه هاي داخلي و جراحي(كلاس،بخش،درمانگاه..........)

2-6-كتابخانه (وسعت ، تعداد كتب مرجع ، تعداد اشتراك مجلات علمي............)

3-6-تجهيزات اطلاع رساني كامپيوتري

4-6-وسايل كمك آموزشي وتناسب آنها با نيازها

5-6-ميزان استفاده از - وسايل كمك آموزشي

6-6-تجهيزات باليني موثر در اموزش

7-6-كفايت بيماران از نظر تعداد وتنوع

8-6-برنامه و خط مشي گروه براي تامين و بهينه سازي منابع آموزشي

 

7- حوزه پژوهش:

1-7- آثار وفعاليت هاي انفرادي اعضاي هيئت علمي (تاليف ، ترجمه ، مقاله.............)

2-7-خط مشي و برنامه هاي گروه براي پژوهش                    

3-7-پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت گروهي توسط اعضاي هيئت علمي تعهد شده است از نظر تعداد و عنوان(علمي  كاربردي ) و ابعاد (ملي منطقه اي )

4-7-سمينارها و همايشهاي برگزار شده توسط گروه

5-7-امكانات پژوهشي مانند بودجه (مستقيم يا غير مستقيم از طريق جذب امكانات مالي خارج سيستم) ، دسترسي به اينترنت (نوع خط ، ميزان دسترسي ، واموزش استفاده از اينترنت ) و ساير امكانات تسهيل كننده

 

8حوزه سنجش و ارزشيابي :

1-8-سنجش (امتحانات): تنوع روشهاي سنجش ،وجود برنامه ريزي مشخص جهت سنجش

2-8-تناسب سنجش با اهداف اموزشي

3-8-وجود و كيفيت ساير برنامه هاي ارزشيابي در حوزه هاي مختلف و كيفيت آنها مانند ارزشيابي هاي مدير گروه ،هيات علمي، مدير گروه و دانشجو ... (وجود، تنوع ارزشيابي ها، تناوب انجام آنها، ميزان ارتباط به هر يك از روش ها، باز خورد نتايج )

 

9- حوزه دانش آموختگان:

1-9- تعداد فارغ التحصيلاني كه مشغول به كار شده اند

2-9- ميزان قبولي دانش آموختگان در مقاطع تحصيلات تكميلي

3-9- رضايت دانش آموختگان از كيفيت گروه مربوطه

4-9- ميزان ارتباط دانش آموختگان با گروه مربوطه

5-9- اعمال نظرات دانش آموختگان در بازنگري برنامه هاي گروه

6-9- پيگيري ميزان تناسب دانش آموختگان با نيازهاي بازار كار و سرنوشت شغلي آنان

 


تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هر يك از ملاكها

 

حوزه رسالت و اهداف آموزشي

 1. اهداف و رسالت بايد به حالت مدون شده وجود داشته باشد.
 2. حداقل 90% مسئولان و دست اندر كاران در تدوين اهداف مشاركت داشته باشند .
 3. حداقل حدود 100-70درصد  اعضاء هيئت علمي بايد در تدوين اهدافي آموزشي مشاركت داشته باشند
 4. رسالت و اهداف آموزشي دانشكده هر 2 سال يكبار بازنگري شود و در هر بررسي با توجه به پيشنهاداتي از طرف دانشجويان كه حدودي منطقي باشد با توجه به حضور اساتيد تغييرات لازم صورت گيرد..
 5. دانشجويان بايد از طريق شرح وظايفي كه به حالت كتبي در اختيار آنها قرار داده مي شود، از وظايف خود در اين دوران تحصيلي آگاهي يابند.

 

حوزه مديريت و سازماندهي

 

1-     رياست دانشكده

 • سابقه آموزشي حداقل 10 سال داشته باشد
 • سابقه مديريت در سطوح مختلف حداقل 5 سال داشته باشد.
 • مدرك تحصيلي  ترجيحا دكتري باشد.
 • رشته تحصيلي از گرايشهاي پرستاري باشد.
 • وضعيت استخدامي رسمي باشد
 • داراي سوابق مديريتي و پژوهشي درخشان باشد

رييس دانشكده بايد داراي اطاق كار مجهز به تلفن ،كامپيوتر،اينترنت،منشي،اطاق جلسات ،ويدئوروژكتور باشد.

 

2-معاون آموزشي

 • رشته تحصيلي ترجيحا پرستاري باشد .
 • حداقل 5 سال سابقه آموزشي داشته باشد.
 • سابقه مديريت در سطوح مختلف حداقل 3 سال داشته باشد.
 • نظر اعضاي هيئت علمي در انتخاب معاون دخالت داده شود.
 • داراي سوابق مديريتي و پژوهشي درخشان باشد

بايد داراي اطاق كار مجهز به تلفن ،كامپيوتر،اينترنت،منشي، ،اطاق جلسات وبايگاني باشد.

 

 

 

 

3-مدير گروه

 • تشكيل  حداقل 3 گروه  آموزشي

الف- گروه داخلي جراحي  فن و مديريت

ب- بهداشت جامعه-روان پرستاري

ج - بهداشت مادر و نوزاد- كودكان

 

 • انتخاب مدير گروه

    1-مدير گروه بايد با راي اكثريت اعضاء گروه انتخاب گردد.

2- مدت زمان مديريت گروه 2سال است.

3- هر فرد حداكثر در دو دوره متوالي مي تواندبه عنوان مدير گروه انتخاب شود.

4- ترجيحاً مدير از ميان اعضاء رسمي گروه انتخاب شود.

5- مدير گروه ترجيحاً نبايد مسئوليت اداري در دانشگاه داشته باشد.

    6 -انتخاب مدير گروه جديد بايد در جلسه گروه و در پايان دوره مديريت فرد قبلي باشد.

7-مدير گروه داراي اطاق مجهز به رايانه ،اينترنت ،تلفن مستقيم ، بايگاني باشد.

 

 • ويژگي هاي مدير گروه

1- مدير گروه بايد حداقل5 سال سابقه كار آموزشي داشته باشد.

2- مدير گروه بايد جلسات گروه را به صورت منظم و حداقل ماهانه يكبار برگزار نمايد.

3- حداقل يك دوره مديريتي گذرانده باشد.

4- مدير گروه بايد از اعضاء گروه خود ارزيابي به عمل آورد.

5- مدير گروه بايد از آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي اطلاعات كافي داشته باشد.

6- مدير گروه بايد از كليه بخش هاي تحت نظارت ارزيابي نمايد و مشكلات را به صورت منظم و دوره اي بررسي نمايد.

1-     مدير گروه بايد در مورد تصميمات و آئين نامه هاي داخلي مطرح شده در جلسات گروه و نظار بر حسن اجراي آن عملكرد مناسبي داشته باشد.

 

 • ميزان استقلال هر گروه در برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها

1- گروه بايد در راستاي اهداف دانشگاه استقلال كافي را داشته باشد و بتواند برنامه ها را درست سازماندهي نمايد.

2- مدير بايد در جلسات مديران گروه در دانشكده مشاركت فعال داشته باشد.

1-     مدير گروه بايد از روند توسعه گروه حمايت لازم را به عمل آورد.

4- مدير گروه بايد جهت رفع مشكلات با مديران و روساي بيمارسانها، مسئولين دانشكده و دانشگاه، پرسنل فني بخشها در موارد مناسب جلسات توجيهي برگزار نمايد.

2-     در راستاي اهداف آموزشي گروه تقريباً در 80% موارد بايد تابع برنامه هاي دانشگاه باشد ولي در 20% از فعاليت ها گروه مي توان به صورت مستقل عمل نمايد.

 • برنامه هاي توسعه اعضاي هيئت علمي

1- مدير گروه بايد طبق برنامه زمان بندي شده بر اساس ميزان امتياز هر يك از اعضاء گروه و يا بر حسب نياز گروه با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي و آموزشي فرصت هاي مطالعاتي را در اختيار اعضاء گروه قرار دهد.

2- در ابتداي برنامه سالانه گروه بايد نحوه شركت اعضاي گروه در كارگاههاي مختلف آموزشي و پژوهشي مشخص باشد و به خصوص در مواردي كه احساس نياز مي شود و يا در مورد كارگاههايي كه گذرانده نشده است بايد اقدام شود.

1-     مدير گروه بايد يك برنامه زمان بندي شده مشخص سالانه جهت ارتقاي علمي اعضاي گروه ترتيب دهد.

 

 • آئين نامه هاي داخلي هر گروه

1- آئين نامه هاي داخلي گروه كه با مشاركت كليه اعضاء هيئت علمي گروه تدوين مي گردد هر ساله بايد مورد بازنگري قرار گيرند.

2- كليه نكات ذكر شده در آئين نامه بايد از شفافيت كافي برخوردار باشند و به صورت مدون در دسترس افراد گروه قرا گيرد.

3- مفاد موجود در آئين نامه بر حسب نياز بايد در اختيار دانشجويان قرار بگيرد.

4- مدير هر گروه بايد به حسن اجراي نكات مهم در آئين نامه گروه نظارت داشته باشد و در ضمن نيز بايد كفايت آنرا بررسي نمايد كه در صورت وجود مشكل، پيش بيني لازم انجام شود و اقدام خاص جهت رفع مشكل صورت گيرد.

- آئين نامه هاي گروه بايد تمامي جنبه هاي آموزشي پژوهشي و بهداشتي را شامل شود و بتواند مشكلات گروه را پوشش دهد و حداقل در 100-70% موارد اجرا شود.

 

 • وجود ساز و كار مشخص براي تعيين بودجه

هزينه هاي هر گروه و نحوه هزينه آن با توجه به مقررات جاري آموزشي از طريق رئيس دانشكده پيش بيني و بر اساس محاسبة اعتبار سال قبل و افزودن ضريب تورم سال جاري محاسبه و به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس گردد و افراد گروه در تعيين آن مداخله موثري ندارند.

 

 • ارزشيابي عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات درماني

ارزشيابي عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات درماني، ميزان رضايتمندي مشتريان علمي، خدمات درماني، حضور منظم در برنامه هاي آموزشي تدوين و نمره گذاري براي هر يك، يافتن موارد تشويقي و ذكر دلايل اعلام آن در تابلو اطلاعات، در مورد تشويقها و تذكرهاي محرمانه به خود فرد در موردي كه در دفعة اول به طور شفاهي و در درجه بعد كتبي و بعد آن لحاظ كردن در فرم ارزشيابي سالانه و همچنين گزارش عملكرد به معاونت آموزشي دانشكده

حوزه برنامه آموزشي

 • 90% برنامه هاي آموزشي با اهداف متناسب باشد .
 • جهت برنامه ريزي درسي حداقل 80% اعضا مشاركت داشته باشند.
 • 90% برنامه هاي آموزشي طبق تعريف و برنامه اجرا گردد.
 • برنامه هاي آموزشي در دو قالب آموزش دروس تئوري و آموزش علمي در بالين ارائه مي شود.

1-آموزش دروس تئوري

·         طبق سرفصل هاي ارائه شده توسط اعضاي هيئت علمي اين دانشكده و ساير اساتيد  مدعو تدريس مي شود.

2-در بخش آموزش عملي در بالين:

·         ارائه معرفي case هر هفته يكبار

·         ارائه كنفرانس باليني هر هفته يكبار

·         ارائه مطالعات دارويي هر هفته يكبار

·         ارائه برنامه آموزشي به بيمار هر هفته يكبار

·         ارائه ژورنال كلاب براي دانشجويان كارآموزي در عرصه در پايان هر دوره

·         در دروس عملي و باليني بايد 100-70 درصد موارد بايد از روش هاي نوين آموزشي استفاده شود.

·         اعضاي گروه موظفند كه برنامة تدريس خود را بر اساس طرح درس ارائه نمايند.

 

حوزه هيئت علمي

1-تركيب و توزيع اعضاي هيئت علمي

·         حداقل 15 عضو هيئت علمي داشته باشد.

·         حداقل 50% اعضا بايستي داراي مدرك PhD باشند.

·         90%وضعيت استخدامي اعضاي هيئت علمي بايد رسمي قطعي باشد.

·         90% اعضاي هيئت علمي بايستي تمام وقت باشند.

 

2-توانمندي هاي آموزشي

·         كلية اعضاي گروه بايد كارگاههاي روش تدريس را گذرانده باشند و به خصوص از لحاظ علم تدريس توانمندي لازم را داشته باشند.

·         حداقل 70% اعضاء بيش از 5 سال سابقه تدريس داشته باشند.

·         همچنين حداقل 2 نفر از اعضاي گروه تاليف كتاب مرتبط با رشته علمي را داشته باشند.

·         ظرف 5 سال آينده اعضاي گروه حداقل يك ترجمه كتاب داشته باشند.

·         اعضاي گروه بايد حداقل يك پروژه پژوهشي در مورد مسائل آموزشي و يا روش هاي بهبود بخشيدن به توان يادگيري دانشجويان ارائه دهند.

 

3-توزيع فعاليت هاي هيئت علمي

·         همه اعضاي هيئت علمي بايد در تدريس دروس تئوري دانشكده براي دانشجويان شركت داشته باشند.

·         در حيطة پژوهش هر عضو بايد حداقل يك طرح پژوهشي هر سال ارائه نمايد.

·         ترجيحاً يكي از اعضاي هيئت علمي گروه بايد در هفته به مدت 2 ساعت در مراكز پژوهشي دانشگاه فعاليت داشته باشند.

·         حداقل سالانه بايد يك برنامه آموزشي نوين جهت بهتر شدن كيفيت آموزشي و افزايش توان يادگيري دانشجويان ارائه شود كه مي تواند شامل تغييرات در نحوه برگزاري كلاس هاي آموزشي گروه نيز باشند.

·         همه اعضاي هيئت علمي بايد طبق برنامه زمان بندي شده سه روز در بخش تدريس عملي و باليني داشته باشند

·         امكانات رفاهي ارائه شده در بيمارستان شامل وضعيت مناسب اطاق اساتيد، امكانات دسترسي به تلفن مستقل در اطاق اساتيد  حضور منشي و امكان دسترسي به اينترنت، داشتن يك كتابخانه كوچك به همراه امكانات تغذيه اي مناسب براي صرف چاي و در مواقع ضروري ناهار در اختيار اعضاي هيئت علمي باشد.

·         از نظر تسهيلات رفاهي در جهت كاستن از مشكلات مادي و احياناً ضروري اعضاي هيت علمي نيز بايد امكانات مناسب در اختيار آنها باشد.

 

حوزه دانشجويان

 

·         تعداد دانشجويان به 350 نفر برسد.

·         حداقل 70% علاقمند به ادامه تحصيل در اين رشته باشند.

·         دانشجويان در 20% برنامه ريزي و ارزشيابي مشاركت داشته باشند.

·         برنامه مدون براي ارتباط دانشجويان با اعضاي هييت علمي و مديران وجود داشته باشد.

·         در هر دوره دانشجو يك نماينده انتخاب شده كه تمامي مسائل و مشكلات دانشجويان از طريق نماينده با مدير گروه يا معاونت آموزشي گروه مطرح شود و در مواقع لزوم دانشجويانبتوانند جهت رفع مشكلات و برآورد نيازهاي خود جلسه مشترك با گروه داشته باشند كه هماهنگي آن بايد از طرف نماينده دانشجويان صورت گيرد.

·         نيازهاي آموزشي دانشجويان و سطح علمي آنها ارزيابي شود و سپس بر مبناي مشكلات موجود، برنامه ريزي آموزشي انجام گردد و ارزشيابي از دانشجويان در خصوص كيفيت اقدامات ، انجام شده و از نظرات آنها جهت رفع مشكلات احتمالي استفاده شود.

·         در هر دوره تعداد مردودين بايد در دروس عملي در بخش كمتر از 5% و در دروس تئوري كمتر از 10% باشد و ترجيحاً ميانگين نمرات دانشجويان در دروس تئوري 17-15 و در دروس عملي 19-16 باشد.

·         پيشرفت و يا افت تحصيلي دانشجويان بايد در هر دوره ارزيابي شود و علل آن مورد بررسي قرار گيرد كه در صورت وجود مشكل در گروههاي بعدي اقدام به رفع آن شود.

·         حداقل 10 طرح تحقيقاتي دانشجويي در سال به تصويب برسد.

 

 

 

 

 

حوزه منابع آموزشي

 

 • كيفيت تعداد و تنوع فضاهاي آموزشي

      -10 كلاس درس مجهز و استاندارد.

      - اتاق پراتيك با وسعت مناسب و داراي امكانات و تجهيزات آموزشي مناسب ومجهزباشد و فضاي آن مشابه بيمارستان باز سازي گردد و داراي يك مسئول مشخص باشد.

      - آزمايشگاههاي مجهز با امكانات مناسب وجود داشته باشد . 

      - سالن كنفرانس مجهز به گنجايش 300نفر ايجاد گردد.

      - دوربين فيلم برداري و عكاسي به تعداد مناسب موجود باشند.

      - بخش هاي داخلي ،جراحي، كودكان، زنان، اورژانس ،ويژه و .... كه گنجايش دانشجو را داشته و همكاري لازم رادر خصوص پذيرش دانشجو داشته باشند.

- تعداد دانشجوها به تعداد تخت ها حداقل 1 به 2  براي كارآموزان و 1 به 4 براي كارورزان است. برنامه ريزي آموزشي به گونه اي باشد كه كارآموزان حداقل هفته اي يكبار از درمانگاه يا بخش اورژانسبه صورت آموزش برخورد با بيمار سرپايي استفاده نمايند.

- براي آموزش دروس عملي در بخش بايد يك كلاس آموزشي مجهز در بخش در دسترس باشد. مجهز به يك كتابخانه كوچك- يك ميز 12 نفره و اينترنت و اسلايد و منابع آموزشي كه دانشجويان كارورز بتوانند به منابع آموزشي دسترسي داشته باشند و براي آموزش دروس تئوري در دانشكده هم بايد كلاس ثابت مستقل موجود باشد.

 

 • كتابخانه

-كتابخانه داراي وسعت مناسب باشد (حداقل 20% دانشجويان به تفكيك جنس امكان استفاده همزمان داشته باشند)

-90% منابع اعلام شده از طرف وزارت خانه براي رشته پرستاري از آخرين چاپ مراجع پرستاري و اطلسهاي مربوطه در دسترس باشد.

-حداقل دو كتابدار كارآزموده در كتابخانه حضور فعال داشته باشند.

- كتابخانه بايد مجهز به كامپيوتر متصل به اينترنت باشد ترجيحاً (LAN) و در صورت عدم امكان (dial up) و علاوه بر اين بايد يك سالن مطالعه و آموزش در بخش مجهز به كامپيوتر، اسكنر، پرينتر، رايتر و ويدئو پروجكشن و متصل به اينترنت (ترجيحاً LAN) موجود باشد.

-حداقل مجلات به روز دسترس باشند.

-كتابخانه بايد در دو شيفت صبح و عصر فعال باشد.

 • تجهيزات كامپيوتري

حداقل به اندازه 30% دانشجويان پايانه جستجوي اينترنتي  وجود داشته باشد.

 

 

 

 • وسايل كمك آموزشي

-تجهيزات باليني

Laptop  – Video projection و Over head بايد در تمام كلاسها موجود باشند

علاوه بر اين كليه CD هاي آموزشي اعم از اسلايدهاي بيماريهاي داخلي و جراحي و CD هاي آموزشي روشهاي معاينه فيزيكي بايد موجود باشد.

اعضاي هيئت علمي بايد در كلاسهاي عملي و تئوري حداقل 80% - 50% موارد از وسايل كمك آموزشي استفاده نمايند و ميزان كيفيت آموزشي را ارتقاء بخشند.

 

 • تجهيزات باليني موثر در آموزش

-كليه وسايل معاينه با كيفيت مناسب و تعداد مناسب بايد در دسترس دانشجوها جهت آموزش باشد .

-بايد سيستم آموزش عملي طوري طراحي شود كه در صورتي كه دانشجويان با بيمار مبتلا به بيماريهاي مهم ذكر شده در دوره آموزشي عملي مواجه نشده باشند با كمك وسايل كمك آموزشي Skill lab آشنايي مناسب پيدا نمايند و بتوانند در آينده از اطلاعات داده شده بهره ببرند.

 

حوزه پژوهش

 • هر يك از اعضاء هيئت حداقل يك طرح تحقيقاتي در سال به عنوان مجري اصلي داشته باشند.
 • هر يك از اعضاء هيئت حداقل يك مقاله پژوهشي چاپ شده در مجلات داخلي هردو سال داشته باشند.
 • هر يك از اعضاء هيئت حداقل علمي تا پايان سال 90  بايد يك مقاله چاپ شده در مجلات خارجي يا يك تاليف يا ترجمه كتاب داشته باشند.
 • هر عضو هيئت علمي حداقل يك روز فرصت آزاد براي فعاليت هاي پژوهشي داشته باشد.
 • امكانات مورد نياز براي امور پژوهشي براي تمام اعضاي در دسترس باشد.
 • هر يك اعضاء هيئت علمي بايد سالانه حداقل 1پروژه دانشجويان (مركز پژوهشي دانشكده) را راهنمايي نمايند
 • هر سال موضوعات مهم مورد نياز از نظر پژوهشي توسط اعضاي گروه سنجيده شد و به معاون آموزشي ارائه شود. تا در اولويت هاي پژوهشي قرار گرفته وتحقيقات راجع به آن صورت گيرد.
 • كليه طرحهاي تحقيقاتي ترجيحا به صورت گروهي با كمك همه اعضا اجرا شود.
 • حداقل هر 2 سال يك بار يك سمينار يا همايش در اين دانشگاه برگذار گردد.
 • گروه بايد با طراحي پروژه هاي پژوهشي حداقل سالانه 2-1 ميليون تومان تجهيزات در جهت ارتقاء وضعيت پژوهشي گروه و بخش تامين نمايد.

 

 

 

 

 

 

حوزه سنجش و ارزيابي

·         بايد از سوالات MCQ و با رعايت اصول طراحي سوال استفاده شود. در پايان دوره باليني امتحان عملي نيز در جهت ارزيابي مهارتهاي عملي آنها در معاينه بيمار، نحوه شرح حال گرفتن و ارائه بهترين روش فرآيند پرستاري و نيز خط درماني از دانشجو (كارآموز) گرفته شود.

·         ارزشيابي: مدير گروه توسط اعضاي هيئت علمي سالانه يكبار، ارزشيابي اعضاء هيئت علمي توسط مدير گروه سالانه يكبار و ارزشيابي دانشجويان از اعضاء هيئت علمي پايان در هر دوره و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي گروه در پايان هر دوره به صورت پرسشنامه هاي خود ايفاء يا جلسات بحث گروهي با دانشجويان بايد انجام شود. پرسشنامه ها بايد با روشهاي علمي تهيه شده باشند و از نظر پايائي و روائي قابل قبول تشخيص داده شده باشند. از نتايج ارزشيابي ها بايد در طراحي و بازنگري برنامه هاي آتي حتماً استفاده شود.

·         ابزارهايي براي ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان واحدها وجود داشته باشد.

·         نتايج سنجش عملكرد به مسئولين واحدها و افراد بازخورد داده شود.

 

 

حوزه دانش آموختگان:

 • تعيين رضايت دانش آموختگان از كيفيت آموزشي و تناسب آنها با نيازهاي شغلي خود.
 • برقراري رابطه دانش آموختگان با دانشكده بعد از فارغ التحصيل
 • ميزان اشتغال دانشجويان
 • نظر سنجي از دانش آموختگان و انعكاس نظرات آنها در برنامه ريزي هاي آموزشي
 • قبولي دانش آموختگان در مقطع تحصيلات تكميلي
 • تعيين رضايت مسولين از عملكرد دانش آموختگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه مديريت و سازماندهي

 

 

عوامل :الف ـ‌‌ مديرگروه

الف - 1 - سن مديرگروه چقدر است؟       

  xمطلوب : 50-35

£ نيمه مطلوب : 60-50و35-30سال

£ نامطلوب : >30<60

 

الف- 2- درجه علمي مديرگروه چيست؟

x مطلوب : P.H.Dيادكتراي تخصصي

£ نيمه مطلوب : فوق ليسانس           

 

الف- 3- مرتبه علمي مديرگروه چيست؟

x مطلوب : بالاترين مرتبه علمي درگروه

£ نيمه مطلوب : مرتبه علمي پايين تر            

 

الف - 4  مديرگروه چند سال سابقه آموزشي دارد؟

x مطلوب : بيش از 5سال

£ نيمه مطلوب : 5-3سال

£ نامطلوب : كمتراز 3سال  

 

الف- 5  - مديرگروه چند سال سابقه مديريتي دارد؟

x مطلوب : بيش از 5سال

£ نيمه مطلوب : 5-3سال

£ نامطلوب : كمتراز 3سال  

 

الف- 6 ـ مديرگروه تاكنون چند دوره مديريتي گذرانده است؟

xمطلوب : حداقل يك دوره مديريتي گذرانده باشد

£ نيمه مطلوب : نگذرانده باشد.

 

الف -7 ـ اطلاع از قوانين اختيارات وآئين نامه ها ي آموزشي ( پرسشنامه آئين نامه هاي آموزشي )

x مطلوب : بيشتراز 70درصد نمره را كسب كند

£ نيمه مطلوب : 70- 40درصد نمره را كسب كند.

£ نامطلوب : كمتراز 40درصد را كسب كند.

 

 

 

 

ب- فرآيند مديريت و اداره گروه آموزشي:

 

مديرمحترم گروه  لطفاً چك ليست زير را تكميل فرماييد.

 

استقلال در حيطه برنامه هاي آموزشي

با هماهنگي گروه

بدون هماهنگي گروه

تعيين زمان انتخاب واحد

×

 

تعيين نوع واحد

×

 

تعيين زمان ارائه درس

×

 

تعيين مكان ارائه واحد

×

 

تعيين تاريخ امتحانات

×

 

نقل و انتقالات دانشجويان و پذيرش دانشجوي ميهمان

×

 

تعيين تعداد دانشجويان معرفي شده به گروههاي باليني

×

 

تعيين تعداد دوره هاي دانشجويان معرفي شده به گروههاي باليني(پذيرش دانشجو)

×

 

نحوه مرخصي اعضائ گروه

×

 

 

ب- 1 ـ نحوه گزينش واستخدام هيئت علمي

xمطلوب : بانظر موافق گروه در تمام موارد                                                                                                       

£ نيمه مطلوب: دانشكده موافق، گروه ناموافق

£ نامطلوب:‌ دانشگاه‌موافق،  دانشكده‌وگروه ناموافق‌ ياگروه موافق ومراجع بعدي‌مخالف

£ نسبتاً مطلوب: با نظر موافق دراكثر موارد 

 

ب- 2 ـ تنظيم آئين نامه هاي آموزشي

x مطلوب : تنظيم درگروه وتصويب درشوراي آموزشي دانشكده

£ نيمه مطلوب: تنظيم وتصويب درشوراي آموزشي دانشكده

£نامطلوب : تنظيم وتصويب خارج از دانشكده

 

ب- 3ـ  ميزان بودجه تخصيص داده شده

£ مطلوب : مصوب درگروه

£نيمه مطلوب : مصوب دردانشكده

x  نامطلوب : مصوب دردانشگاه

 

ب- 4 ـ نحوه تخصيص بودجه : ( اختصاص به مصارف گوناگون اموالي  ، مصرفي ، كتاب ......)