دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
قيمت و زمان توزيع غذا

Down Arrow Callout: قابل توجه دانشجويان گرامي 

 

 


 

قيمت بن غذاي دانشجويي ابتداي نيمسال اول تحصيلي 98-99 به شرح ذيل تغيير مي يابد:

1-              ناهاروشام                                                                      15500 ريال

2-              صبحانه                                                                            8000  ريال

3-              روز فروش                                                                      ...........  ريال

4-              جريمه عدم تحويل غذا                                                 ...........   ريال

ساعت توزيع غذا  به شكل ذيل مي باشد:

ساعت توزيع ناهار:                                                                             14 - 40/11

ساعت توزيع ناهار روز پنج شنبه(سلف سرويس دانشكده در صورت پخت)                    13  -  12

ساعت توزيع ناهار روز پنج شنبه(خوابگاه)                                  30/13  -  30/12

ساعت توزيع شام و صبحانه(خوابگاه):                                               30/18 - 18

ساعت توزيع برگه فراموشي:                                                                     13

ساعت توزيع روزفروش:                                                                         45/13

1398/07/02
Powered by DorsaPortal