دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۹ جمعه ۷ آذر
br ENGLISH
درباره ما

معرفي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي آمل


امروزه ايجاد توانايي تحقيق در دانشجويان يكي از اصول مهم سيستم هاي آموزش عالي مدرن در نظر گرفته شده و صاحب نظران اين عرصه بر اين باورند كه فراگيري روش شناسي تحقيق و انجام آن بايد در متن برنامه هاي تربيت دانشجو پيش بيني گردد. از اين رو پژوهش هاي دانشجويي بعنوان بستري براي نهادينه شدن نگاه به دانش و توانايي انجام تحقيق در دانشجويان بايد در اولويت سيستم پژوهشي و آموزش عالي در كشور قرار گيرد. كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده به عنوان يك زير مجموعه از كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مشغول فعاليت است. شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشكده از 6 نفر عضو فعال و دبير (سيد عليرضا حبيبي) به سرپرستي جناب آقاي دكتر مهدوي (عضو هيات علمي) تشكيل شده است.

هدف كميته تحقيقات دانشجويي بهبود كيفي و كمي سطح تحقيقات در بين دانشجويان بوده و هر ساله اقدامات مفيدي را در اين راستا انجام ميدهد كه از جمله اين اقدامات مي توان به

1.     برگذاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با فعاليت هاي پژوهشي

2.     مشاوره، راهنمايي، حمايت و پشتيباني از طرح هاي تحقيقاتي دانشجويان

3.     تهيه جزوات و پمفلت هاي آموزشي

4.     افزايش انگيزه و توان پژوهشي دانششجويان

5.     برگزاري تور هاي علمي_تحقيقاتي

6.     برگزاري ژورنال كلاب (نقد علمي مقالات)

7.     تشكيل گروه هاي پژوهشي 3 نفره در جهت مساعدت دانشجويان براي اجراي طرح پژوهشي      

8.     اعزام ساليانه دانشجويان علاقه مند به كنگره ساليانه طبري

9.     دسترسي اعضا عادي كميته تحقيقات به اينترنت و امكانات موجود در دفتر كميته تحقيقات از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 14

و...

كميته تحقيقات از تمام دانشجويان در هر رشته  تحصيلي دعوت به همكاري مي نمايد و آماده حمايت و ارائه خدمات لازم براي فعاليت هاي علمي ، پژوهشي و تحقيقاتي شما عزيزان مي باشد.

1398/08/11
Powered by DorsaPortal