دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
نحوه دريافت كارت تغذيه

 


دانشجويان جديدالورود جهت دريافت كارت تغذيه انجام اقدامات ذيل الزاميست:

1-ارائه برگه انتخاب واحد به واحداتوماسيون تغذيه

2-ارائه فيش واريزي بمبلغ 200000 ريال

به                                                                شماره حساب 4001084303021179

شماره شبا 800100004001084303021179IR

2325/4/د

31/02/1398

دارد

 

                                                                             شماره شناسه واريزي براي تغذيه دانشجويي 358084353124900002355362715131

2325/4/د

31/02/1398

دارد

 

3-دريافت فرم تقاضاي كارت تغذيه

4-ارائه يك قطعه عكس باپشت نويسي مشخصات فردي دانشجو

                                                            مديريت دانشجويي

                                                                                                                                                 اداره تغذيه           

نحوه رزرو غذا:

وب سايت دانشكده              امور دانشجويي فرهنگي                امور تغذيه                   سامانه اتوماسيون تغذيه

يا آدرس                            food.mazums.ac.ir به اتوماسيون تغذيه مراجعه نموده و در قسمت نام كاربري شماره دانشجويي، و در قسمت رمز عبور عدد 1  يا  عدد 123456 بعلاوه @ و اولين حرف نام خود را به انگليسي وارد نماييد سپس در صفحه مربوطه مي توانيد اقدام به شارژ، رزرو و تغيير رمز نماييد.

عنايت به مصوبه شوراي دانشجويي دانشگاه، دانشجويان در صورت رزرو غذا و عدم تحويل آن، مشمول جريمه به ميزان دو برابر قيمت ژتون عادي خواهند شد. ***ضمنا رزرو و برگشت غذاي رزرو شده به صورت دو روز مانده در حال اجرا مي باشد.***

1398/07/02
Powered by DorsaPortal