دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
br ENGLISH
برنامه زماني

عنوان كنگره

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

اولين كنگره ساليانه طبري

17 تا 19 اسفند 96

ساري

كنگره بين المللي آزمايشگاه و بالين 97

26 تا 28 دي  97

تهران

دومين كنگره سالينه طبري

4 تا 6 ارديبهشت 98

ساري

 

1398/07/07
Powered by DorsaPortal