دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
برنامه كارگاههاي رشته فناوري اطلاعات سلامت در نيمسال اول99-98

برنامه كارگاههاي نيمسال اول 99-98 رشته فناوري اطلاعات سلامت

 
 

تاريخ

ايام هفته

ساعت

عنوان كارگاه

مدرس

1398/07/14

يكشنبه

8-10

 مهارت ارتباط مؤثر

خانم فرجي

1398/07/14

يكشنبه

10-12

مهارت خودآگاهي هيجاني

خانم فرجي

1398/07/21

يكشنبه

8-10

مهارت مقابله با خشم 

خانم فرجي

1398/07/21

يكشنبه

10-12

مهارت مقابله با استرس

خانم فرجي

1398/07/15
Powered by DorsaPortal