دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
برنامه كارگاههاي رشته علوم آزمايشگاهي درنيمسال اول 98-99

برنامه كارگاه نيمسال اول 99-98 رشته علوم آزمايشگاهي

 

تاريخ

ايام هفته

ساعت

عنوان كارگاه

مدرس

1398/07/24

چهارشنبه

14لغايت 16

 مهارت ارتباط مؤثر

خانم فرجي

1398/08/01

چهارشنبه

14لغايت 16

مهارت خودآگاهي هيجاني

خانم فرجي

1398/08/22

چهارشنبه

14لغايت 16

مهارت مقابله با خشم 

آقاي صادقي

1398/08/29

چهارشنبه

14لغايت 16

مهارت مقابله با استرس

آقاي صادقي

1398/07/15
Powered by DorsaPortal