دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخچه و معرفی گروه

تاریخچه تشکیل گروه: دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 1/7/1390 با پذیرش 30 دانشجو در رشتهی فوریت پزشکی در مقطع کاردانی شروع به کار نمود. در مهر ماه 91 در 2 رشته علوم آزمایشگاهی و رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشجو پذیرفت . و از بهمن 91 رشته فوریت پزشکی از سازمان سنجش 28 دانشجو پذیرفت . موافقت قطعی با دانشکده پیراپزشکی آمل به استناد رای صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاهای علوم پزشکی (مورخ 22/3/92)گرفته شد. در حال حاضر دارای 7 عضو هیئت علمی (1 نفر استادیار هیئت علمی رسمی قطعی، 1نفر استادیار استخدام پیمانی 3 نفر استاد یار تعهد خدمت ، 2 نفر مربی هیئت علمی پیمانی که در ماموریت آموزشی به سر می برند). در رشته فوریت پزشکی کاردانی کارکنان 138 دانشجو پذیرش که 138 نفر آنها فارغ التحصیل شدند. فوریت پزشکی کارشناسی ناپیوسته 192 دانشجو پذیرش و 150 نفر فارغ التحصیل شدند. فوریت پزشکی کاردانی سازمان سنجش 189 دانشجو پذیرفته شده که 152نفر فارغ التحصیل شدند. در رشته علوم آزمایشگاهی از سال 91 تا کنون 200دانشجو پذیرش که 113نفر فارغ التحصیل داشتند و در رشته فناوری اطلاعات سلامت 156 دانشجو پذیرش داشتند که تعداد73 نفر فارغ التحصیلی شده اند.در مجموع دانشکده پیراپزشکی تعداد 875دانشجو پذیرش و 626 دانشجو فارغ التحصیل داشته است و 249 دانشجو در حال تحصیل می باشند و در هر نیمسال دانشجویان جدیدالورود خواهد داشت. دراین دانشکده از بهمن 99 گروه آموزشی پیراپزشکی با 7نفر عضو هییت علمی تشکیل و فعال می باشد .

 
 مدیر گروه پیراپزشکی: دکتر سیف علی مهدوی

شماره تماس مدیر گروه: 44255112 011 ایمیل: sa.mahdavi@mazums.ac.ir

کارشناس آموزشی گروه: خانم یداللهی شماره تماس: 44152683 011

 
 
 
1400/04/22
Powered by DorsaPortal