دانشكده پیراپزشکی آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/03/19 تعداد بازدید: 67
حضورگروه جهادی بصیرت دربیمارستان امام خمینی ره
ائمه جماعت مراکز درمانی آمل جهت تشکر وقدردانی از کادردرمان زحمت کش وخدوم بیمارستان امام خمینی ره درایام سخت کرونائی وامید بخشی وعیادت از بیماران کرونائی دیداربه عمل آوردند.
ائمه جماعت مراکز درمانی آمل جهت تشکر وقدردانی از کادردرمان زحمت کش وخدوم بیمارستان امام خمینی ره درایام سخت کرونائی وامید بخشی وعیادت از بیماران کرونائی دیداربه عمل آوردند. حضورگروه جهادی بصیرت دربیمارستان امام خمینی ره
Powered by DorsaPortal